neuro fitness - brein training


Neuro Fitness training is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde methodieken afkomstig uit Noord-Amerika. Ze worden daar al jaren breed toegepast bij talloze sportclubs en in meer dan 900 ziekenhuizen. De brein training is ontwikkeld in samenwerking met een universiteit en professoren in de neurofysiologie en hebben een bewezen transfer naar de praktijk. Een groot aantal mensen in high performance beroepsgroepen zoals topsporters, militairen, hulpdiensten en velen die te kampen hebben met niet- aangeboren hersenletsel (NAH), trauma, neurologische aandoeningen als ADHD en autisme, stress en burn-out, hebben de positieve effecten van de training inmiddels ondervonden.

Daar waar AHS Natural Arctic Oil het fundament vormt en essentièˆle vetzuren biedt voor de hersenen en Healthy Brain Nutrition aanvullende bouwstenen bevat voor normale hersenfunctie, stimuleert Neuro Fitness de aanmaak van nieuwe verbindingen en nieuwe hersencellen. Doorgaans wordt na 14 sessies van circa 60 minuten met een frequentie van 2 sessies per week een optimaal resultaat bereikt in toename of herstel van hersencapaciteit.

Neuro Fitness brein training resulteert in een verandering van perceptie van tijd doordat informatie sneller kan worden verwerkt en een betere balans ontstaat tussen het bewuste, cognitieve deel van het brein en het onderbewuste. Dit leidt niet alleen tot meer rust, concentratie en overzicht, maar ook tot beter kunnen anticiperen, reageren en handelen onder hoog-dynamische omstandigheden zoals onder andere bij (top) sport, management, hulpdiensten, mentaal belastende beroepen, etc. Het is tevens mogelijk een profilering te doen om het perceptueel cognitief vermogen en verbeterpotentieel vast te stellen.Neuro Fitness brein training voor (top)sporters

Binnen sport worden de pijlers Fysiek, Tactiek, Techniek en Mentaal onderscheiden. De pijler "Mentaal" blijft daarbij veelal onderbelicht, terwijl dit feitelijk het fundament vormt van de andere drie. Bij Mentaal gaat het vooral om de Perceptueel Cognitieve vaardigheden die met de training enorm kunnen verbeteren waardoor juist Techniek, Fysiek en Tactiek veel beter tot hun recht komen. Neuro Fitness brein training helpt niet alleen bij het verhogen van je (hersen)prestaties, maar draagt ook bij aan een betere focus en concentratie, meer veerkracht, meer weerbaarheid, meer zelfvertrouwen en overige mentale vaardigheden waarmee de grote toptalenten het verschil maken tussen goed zijn of de beste zijn.